Teşhis & Tedaviler

Maksimum hareket ağrısız yaşam.

Nöralterapi ve Manuel Terapi

TAMAMLAYICI TIP ( COMPLEMENTER MEDİCİNE) NEDİR?
İnsan bedeni bir bütünlük ve iç denge halindedir. Buna aynı zamanda homeostaz denilmektedir. Bu iç denge de yaklaşık 500 bin kilometrelik bir sinir ağı, bir network sistemi ile sağlanmaktadır.
Tamamlayıcı Tıp, günümüzün modern tıp yöntemleri ile birlikte insanların iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması için yapılmış tedavi yöntemlerinin bütünüdür. En önemli özelliği hastayı bir bütün olarak ele alması ve bu yönde tedavi etme şeklidir.
Tamamlayıcı tıpta; ‘’ hastalık yoktur, hasta vardır. ‘’
Tamamlayıcı tıp; ilaçların ekmek peynir gibi bilinçsizce tüketildiği ve gerekli gereksiz yapılan bir çok ameliyata göre modern tıptan aslında oldukça ekonomik, daha güvenilir ve aynı zamanda koruyucu hekimliğinde önemli bir ayağını oluşturmaktadır.
NÖRALTERAPİ NEDİR?
Vücudumuzun kendi kendini yeniden iyileştirme yeteneği vardır. Aşırı stres, bilinçsiz beslenme, yetersiz beslenme, sık sık gereksiz kullanılan ilaçlar, vücuda ağır yük bindiren ameliyatlar, elektrosmag, hormonlu gıdalar vs çeşitli durumlarda bedenin bu yeteneği bozulur.
Nöralterapi bir regülasyon tedavisidir. Lokal anestezik maddeler(prokain veya lidokain) kullanılarak, vejetatit sinir sistemi(VSS)üzerinden etki etmektedir. Yapılan lokal anestezikler direk sinirler içine değil, sinirlerin en yoğun olduğu cilt altı bölgelerine yapılmaktadır. Bu sinirler aracılığı ile hangi kasa, hangi organa, hangi yapıya bir tedavi planlıyorsak oraya doğru bilgi, uyarı vermiş oluyoruz.
NÖRALTERAPİ HANGİ HASTALIKLARDA YAPILIR? HANGİ HASTALIKLARDA YAPILMAZ?
7’den 70’e, hamilelik dahil her yaşa endikasyon durumuna göre Nöralterapi yapılabilir. Bazı durumlarda dikkat edilir. Örneğin; anti kuagular( kan sıvılandırıcı) kullanıyorsa, akut sistemik bir enfeksiyon varsa, miyastenia graviste, akut troidit durumlarında, ağır kalp yetmezliği ve ileri derecede ritim bozukluklarında dikkatli olunmalıdır.
Migren ve tüm baş ağrılarında, boyun, sırt, bel, diz, ayak gibi ağrılı hastalıklarda, romatizmal ve alerjik hastalıklarda, troid, adet düzensizliği ve infertilite(kısırlık) durumlarında, depresyon ve barsak hastalıklarında ve elbette anti-aging(yaşlanmanın önlenmesi) gibi çok geniş bir yelpazede gönül rahatlığı ile yapılabilir.
NÖRALTERAPİNİN YAN ETKİSİ VAR MI?
100 yılı aşkın süredir başta almanya ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan Nöralterapinin bilinen önemli bir yan etkisi bildirilmemiştir. Nöralterapi’de kullanılan lidokain veya prokain’e has bir alerjik durum yoksa oluşan yan etkiler daha çok iğne yapılması nedeniyle oluşan komplikasyonlardır. Hekim Nöralterapi Eğitimi almışsa ve insan anatomisi, fizyoloji ve nöroanatomisine hakim ise çok nadir olarak yan etki oluşmaktadır.
MANUEL TERAPİ
Duruş ve hareket organlarının ağrılı hastalıklarının mevcut tedavilere ek olarak ve biyomekanik ve nörofizyolojik esaslar temel alınarak elle yapılan bir tedavi metodudur.
Manuelterapi; manipülasyon, mobilizasyon ve post-izometrik relaksasyon teknikleri gibi yöntemler içerir. Amaç; eklem blokajı dediğimiz kısıtlanmış hareketi postüral denge içinde en yüksek derece de ve ağrısız artırıp fonksiyonu sağlamak ve beden mekaniğini korumaktır.
KİNEZYOLOJİ
Kinezyoloji kısaca, kaslardaki enerji akışının kontrolü demektir. Kinezyoloji geleneksel olmayan, bio-enerjitik bir metoddur. Bunu ilk uygulayanlar Latin Amerika’daki şifacılardır.
Kaslara bir et yığını gözüyle bakmak, sadece hareketlerimize yardımcı bir yapı olarak görmek, kas gibi nazik ve duygusal bir yapıya yapılacak en büyük hakarettir.
Bedenimizdeki muazzam sinir ağı(network) sayesinde, ister dışardan ister içerden gelsin, tüm olumsuzluklarda ilk dile gelen kaslarımızdır. Her kasın bağlantılı olduğu bir iç organı, direkt ilişkili olduğu mineral ve vitaminleri ve de en önemlisi bir duygusu vardır.
Kaslarımızdaki enerji akışı olumlu yada olumsuz düşüncelerimize, inançlarımıza, duygularımıza göre değişir. Kaslardan aldığımız tepki ile kendimiz ile, bilinçaltımızdaki inançlarla ilgili test yapabiliriz. Sorunlarımızın temel nedenlerini bulabiliriz.
Kinezyoloji aynı zamanda bir geri bildirim sistemidir. Bunun için kasların istemine uygulanan özel testlerden faydalanırız. Bu özel testler sayesinde bedene sorduğumuz doğru sorularla vücudumuzun gizli mesajlarını ve sağlık sorunlarının derin nedenleri ortaya çıkartılabilir. Yani kinezyoloji tanı ve tedavinin takibi için son derece önemli bir bilim metodudur.
Doğru soru sorulduğunda kas üzerinden bedenin her yapısını konuşturabilirsiniz. Kas sağlıklı ise, kendi içinde yapısal bir bozukluğu yoksa, bir nörolojik defisiti yoksa sorulan soruları hep doğru yanıtlar. Yanıt her zaman ya evet ya hayırdır. Asla bir muğlaklık yoktur.
Kinezyoloji tamamlayıcı tıbbin tüm metodları ile kombine edilebilir. Örneğin bir nedbe dokusunun bedenimiz için bir bozucu alan olup olmadığını, bir akupunktur noktasının uyarılıp uyarılmaması gerektiğini, bir besinin alerjik olup olmadığı, medikal bir ilacın hasta tarafından nasıl tolere edileceği, manuel terapi açısından kasların durumu, bedenin mineral ve vitamin ihtiyacını öğrenmek gibi çok geniş bir spektrumda kullanmak mümkündür.