Sağlıklı Bilgiler

Maksimum hareket ağrısız yaşam.

Okul çantaları omurga eğriliğine neden oluyor

Okullar açıldı. Öğrencilerde kilolarca kitabı sırt çantalarında taşımaya başladılar. Okul çantaları tek omuza yüklenerek ya da sürekli aynı omuzda taşındığında sırtta eğriliklere neden oluyor. Buna da tıp dilinde skolyoz deniliyor.

SKOLYOZ NEDİR

Skolyoz; omurganın arkadan bakıldığında C ya da S şeklini almasıdır.Boy kısalığına, estetik görünüm bozukluğuna, akciğer kapasitesinin daralmasına, kalbin sıkışmasına psikolojik bozukluklara,bel ve sırt ağrılarına neden olmaktadır. Skolyozun sebebini sadece okul çantalarının yanda taşınmasına yormak doğru değildir. Oturma alışkanlıkları, çoğumuzun ders çalıştığı ev ve okuldaki masaların ve sandalyelerin yüksekliği omurga sağlığı açısından önemli unsurlardır.

OKUL ÇANTASI NASIL TAŞINMALI

Okul çantası sırtta ve omuzlarda ağrıya neden olmayacak ağırlıkta olmalı, eğer çantanın yanda taşınması gerekiyorsa 12 yaşına kadar 4 kg”ı, 15 yaşına kadar 5 kg”ı geçmemelidir.Çantanın uzun süre taşınmamasına dikkat etmelidir. En doğru taşıma şekli her iki omuza eşit yük düşecek şekilde sırtta taşımadır. Çanta sırtta taşınsa bile fazla ağır olmamalıdır. Ağırlık fazla olduğunda bu defa çocuklarda öne eğilerek yürümelerinden dolayı kamburluk rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında okul servisleri koruyucu bir rol üstlenmiş durumdadır.

Oturma ve yatış bozuklukları da omurga eğriliklerine neden oluyor.

Çocukların oturma şekli genellikle hızlı büyüme döneminde bir değişime uğrar.13 -14 yaşından sonraki değişiklikler, eğer zemininde organik bir omurga bozukluğu yoksa, fazla ciddi bir durum değildir. Ancak daha küçük çocuklarda bu duruma müdahale edilmelidir. Özellikle alçak masalar, normal yükseklikteki masaya karşı yüksek sandalyeler,çocuklarda sırt ağrılarına neden olmaktadır.Bilgisayar kullanırken çocuğun ekrana yakın olması göz sağlığını tehdit etmektedir.Masa ve sandalye yükseklikleri yaşa göre belirlenmiştir ve artık günümüzde çoğu okulda buna dikkat edilmektedir.Ancak asıl tehlike evlerdedir.Çocukların çoğunlukla 6yaşından 12 yaşına kadar aynı masayı,bazen de aynı sandalyeyi kullandığını ancak bu arada boy atmaya devam ettikleri ve evde geçen zamanın belli bir kısmında masa başında,bilgisayar ekranındaki oyuna yoğunlaştıkları düşünüldüğünde,sorunun çözümüne nereden başlanması gerektiği anlaşılmaktadır.

ÖĞRENCİLER OKUL SIRALARINDA NASIL OTURMALIDIR

Genelde okullarda alışılan,öğrencilerin masa üzerine dayanarak ders dinlemesidir.Ancak çocukların en azından ders dinlerken arkalarına yaslanmaları ve dik oturmaları sağlanmalıdır.Tenefüslerde ise öğrencilerin sıralarında oturmaya devam etmek yerine,kalkıp dolaşmaları sağlanmalıdır.Bu sırada iki basit sırt egzersizi bir sonraki dersin daha rahat geçmesine yardımcı olacaktır.En basit sırt egzersizi ellerin birbirlerine kenetlendirilip,dirseklerin omuz hizasına kaldırılıp sağa, sola hafif zorlayarak dönülmesidir.Bunun 3-4 defa tekrarlanması yeterli olabilir.

ÖĞRENCİLERDE ORTAYA ÇIKAN DİĞER SORUNLAR

Çocuklarda ağrılara neden olan bir dizi hastalık vardır.Bunlardan en yaygını düztabanlık ve beden eğitimi dersi hastalığı olarak bilinen “Osgood schlatter’dir.

Okul çocukları sadece sırt ağrılarından değil,ayak ağrısından da yakınmaktadır. Okulda geçen süreye,okul ile ev arasında geçen süre ile etüd saatleri ve kurslar da katıldığında,çocukların büyük bir zamanı ayakkabıyla geçmektedir.Okul çağı çocuklarında ayak ağrılarının nedeni olarak okula başlarken yeni alınan ayakkabılara yormak doğru değildir.Çünkü çocukluk çağında ayakta ağrıya ağrıya neden olabilecek ve çocuğun okulla olan dengesini etkileyebilecek,bir dizi doğuştan veya sonradan olma bozukluk olmaktadır.Ağrılı bir ayakta doktorunuzun çektireceği basit bir röntgen sonucu konacak tanı ve buna göre yönelinecek tedavi ile alınacak bazı önlemler,çocukların okul performansını da artıracaktır.Çocuğun beden eğitiminde başarılı olması,diğer derslerini de olumlu etkileyecektir.

Düztabanlık oldukça sık

Çocukluk çağında ayaklarda ağrılara neden olan bir dizi hastalık vardır.Burkulmalar ve travmalar dışında bu hastalıklar arasında en yaygın bilineni düz tabanlıktır.Düz tabanlık,ayağa iç yandan bakıldığında,mevcut ayak kavsinin kaybolup, ayağının iç kenarının bütünüyle yere temas etmesi durumudur.Çocuklarda en sık esnek düz tabanlık görülmektedir.Yani ayak kavisini oluşturan bir takım kemiğin arasındaki bağların yapısal gevşekliği söz konusudur.Bu esnek düz tabanların çok büyük bir kısmı,şeklen normal kabul edilen ayaklardan farklı bir biçimde gelişmekle birlikte,ilerde herhangi bir işlevsel kusura yol açmamaktadır.Bu çocuklarda sert ayakkabı kullanıldığında da ayağın esnekliği azalacağından,gereksiz yere çocukta yürüme bozukluğu,ayak cildinde zorlanmaya bağlı yaralar ve erken yorulma gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

DÜZTABANLIK TEDAVİ GEREKTİREBİLİR

Yumuşak malzemeden yapılmış,hafif ve esnek ayakkabıların ayak sağlığı üzerindeki katkıları inkar edilemez.Tedavi gerektirecek boyuttaki esnek düz tabanlardaki tedavi seçenekleri ise tabanlık kullanımından cerrahi girişime kadar değişmektedir.Bu nedenle içe basma saptanan çocukların okula başlamadan bir fizik tedavi uzmanına veya çocuk ortopedistine gösterilmesi,yanlış tedavileri önleyecektir.Ayrıca ayak kemiklerinin doğuştan bazı anormalliklerinde de düz tabanlık oluşur.Çoğunlukla ağrıya neden olur ve ciddi bir tedavi gerektirirler.

BEDEN EĞİTİMİ DERSİ HASTALIĞI;OSGOOD-SCHLATTER

Beden eğitimi derslerinde ortaya çıkan ve masum tabiatlı hastalıkların başında,osgood-schlatter hastalığı gelmektedir.Çocuklarda dizkapağını kaval kemiğindeki büyüme plağına bağlağan kuvvetli bağın çekmesiyle,zamanla dizin hemen altında ortaya çıkan şişlik ve ağrı ile karakterize bir durumdur.

İlkokul sonlarındaki erkek çocuklarda daha yaygındır.Birkaç yıl sürer ve genellikle kendiliğinden geçer.Bu çocukların çoğunda,hastalığın derecesine bakmazsızın,beden eğitimi dersi tamamen yasaklanır.
Ne var ki, Osgood-Schlatter’li hastaların çoğunda bu önlemin bir yararı yoktur,aksine çocuk üzerinde olumsuz psikolojik baskısı olur.Bu hastaların çoğu,ortopedistler ve fizik tedavi uzmanları tarafından basit önlemlerle,fizik aktiviteleri tam kısılmadan tedavi edilebilir.Osgood-schlatter hastalığı olan çocuklar sıra kenarında yer seçmeli ve otururken dizlerini açarak,kıvırmadan oturmalıdır.İki sıra arası dizleri kıvırmaya zorlayacak kadar dar olmamalıdır.